Servisas      +370 607 74112      serwis.kostrzewa.com.pl      Pirmadieniais – penktadieniais nuo 9:00 iki 17:00

Šioje svetainėje naudojame slapukus.
Tęsdami sutinkate su mūsų vykdoma slapukų politika.

BDAR

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR). Todėl norėtume Jus informuoti, kad esame pasiruošę apsaugoti Jūsų duomenis aukščiausiu lygiu, atsižvelgiant į visus taikomus teisės aktus.

Mums svarbu, kad Jums nekiltų jokių abejonių dėl to, kaip mes saugome Jūsų duomenis ir kokiais tikslais juos naudojame. Todėl pateikiame svarbiausią informaciją:

 

DUOMENŲ VALDYTOJAS - KAS JIS TOKS?

Jūsų asmens duomenų valdytoju yra įmonė „PPH KOSTRZEWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA“, kurios registruota buveinė yra adresu: Gižyckas, Przemysłowa 11A, 11-500. Jei turite klausimų apie duomenų tvarkymą, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu: rodo@kostrzewa.com.pl

 

KOKIAIS TIKSLAIS BUS TVARKOMI JŪSŲ DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis 6 straipsnio 1 dalies b) punktu (sutarties įvykdymas) ir c) punktu (teisinė prievolė), siekiant sudaryti ir įgyvendinti bendradarbiavimo ar platinimo sutartį su Valdytoju, teikti atsakymus ir tvarkyti skundų pateikimo procesą, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktu (teisiškai pagrįstas interesas – pretenzijų nagrinėjimas, Duomenų valdytojo siūlomų prekių ir paslaugų skatinimas) siekiant reikšti Duomenų valdytojo ir bei teikti Jums savo produktų ir paslaugų rinkodarą ir reklamą. Jei išreikšite papildomą sutikimą, kad įmonė „KOSTRZEWA sp.k.“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis, su tikslu siųsti Jums komercinę informaciją, pagrįstą automatizuotu sprendimų priėmimu, įskaitant profiliavimą, tokiu atveju Jūsų asmens duomenys taip pat bus tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą siejant su 22 straipsnio 2 dalies c) punktu. Duomenys gali būti tvarkomi siekiant siųsti naujienlaiškius, kuriuose būtų nurodyta komercinė informacija arba informacija apie Duomenų valdytojo organizuojamus įvykius ir veiklą. Toks tvarkymo būdas numato pasiūlymų, kurie geriausiai atitinka Jūsų individualius poreikius ir interesus, siuntimą.

 

JŪSŲ TEISĖS

Remiantis BDAR, tvarkant asmens duomenis turite šias teises:

  • turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, pranešdami  apie tai elektroninio pašto adresu rodo@kostrzewa.com.pl;
  • taip pat turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą bei turite teisę, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;
  • taip turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai - Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui, jeigu Jus manote, kad su Jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant įstatymus.

 

 

KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tuo atveju, jei turime teisinį pagrindą, t. y. jei gavome Jūsų sutikimą, įskaitant sutikimą dėl Duomenų valdytojo rinkodaros tikslų, gauti komercinę informaciją elektroninėmis priemonėmis, įskaitant galinių įrenginių naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslais, iki kol sutikimas bus Jūsų atšauktas, apribotas ar būtų imtasi kitų veiksmų, kurie apribotų šį sutikimą. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tol, kol esama Valdytojo teisėto intereso. Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi sutarties įgyvendinimo tikslais – tokios sutarties galiojimo metu, pretenzijų nagrinėjimo metu, pogarantinio aptarnavimo metu. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis gali būti pratęstas kiekvieną kartą, taikant reikalavimų pateikimo senaties terminą, jei asmens duomenų tvarkymas bus reikalingas bet kokiems reikalavimams patenkinti ar Valdytojui gintis nuo tokių pretenzijų. Po šio laikotarpio duomenys bus tvarkomi tik tokiu mastu ir laiku, kurio reikalauja įstatymai.

 

KOKIEMS SUBJEKTAMS PERDUODAME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis perduodami tik tiems subjektams, kurie bendradarbiauja su mūsų įmone ar subjektais, susietais su kapitalu arba asmeniškai su įmone „PPH KOSTRZEWA sp.k.“, tačiau tik sutarties vykdymo, užsakymų apdorojimo, pristatymų įgyvendinimo, įskaitant transportavimą ir vežimą, tikslams ir aptarnavimo po pardavimo, įskaitant techninio aptarnavimo kokybei gerinti. Kiekvienas subjektas, kuriam patikime Jūsų duomenis, patikrinamas, ar jis laikosi įstatymų, ir jei to nėra numatytas sutartinėse sąlygose, pateikia pareiškimą dėl duomenų nenaudojimo savo nuožiūra.