Servisas      +370 607 74112      serwis.kostrzewa.com.pl      Pirmadieniais – penktadieniais nuo 9:00 iki 17:00
PROJEKTAI, BENDRAI FINANSUOJAMI
iš Europos fondų lėšų

ES dotacijos

Granulių katilų rinkos lyderė įmonė „Kostrzewa“ nuolat siekia plėtoti ir tobulinti savo produktų pasiūlą

Džiaugiamės galėdami Jums pranešti, kad „Kostrzewa” įgyvendina projektus, bendrai finansuojamus iš Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto.

UE_pl

 

1

Projektas įgyvendinamas pagal regioninę veiksmų programą „Varmija ir Mozūrai 2007–2013 m.”, 1.1 priemonė. Įmonių konkurencingumo didinimas, 1.1.9 paprogramė. Kitos investicijos į įmones laikotarpyje nuo 2009-02-01 iki 2009-09-30.

 

BENDRA PROJEKTO VERTĖ: 2 830 400,00 PLN

 

zdjecie produkcja 2

zdjecie produkcja 1

zdjecie produkcja 9

zdjecie produkcja 8

2

Projektui „Investicijos į infrastruktūrą, kuriant kooperacinius ryšius tarp mokslinių įstaigų, mokslinių tyrimų ir plėtros įstaigų ir PPH KOSTRZEWA S. J.“ įgyvendinamam pagal regioninę veiksmų programą „Varmija ir Mozūrai 2007–2013 m.”

 finansuoti buvo papildomai skirtos Europos regioninės plėtros fondo lėšos

 

Projekto tikslas - sukurti laboratoriją, kurioje įmonė „KOSTRZEWA“ vykdys mokslinių tyrimų veiklą bei atliks užduotis šioje srityje:

 

 • Centrinio šildymo katilų, kūrenamų kietuoju kuru pagal PN, EN standartų reikalavimus, bandymai, susiję su jų energijos vartojimo efektyvumu ir išmetamųjų dujų emisija.
 • Mažos galios įrenginių degimo procesą palaikančių sistemų katilų konstrukcijų moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra.

 

Įmonės „KOSTRZEWA“ laboratorija bendradarbiaus su keturiais šalies mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros subjektais, tarp jų: Vroclavo technikos universitetas, Varmijos Mozūrų universitetas Olštyne

 

BENDRA PROJEKTO VERTĖ: 4 306 230,00 PLN

 

KOSTRZEWA laboratorium 1

KOSTRZEWA laboratorium 2

3

Projektui „Novatoriškos katilų gamybos technologinės linijos kartu su programine įranga, skirta valdyti gamybos procesą, pirkimas“, kuris įgyvendinamas pagal regioninę veiksmų programą „Varmija ir Mozūrai 2007–2013 m.”,  finansuoti buvo papildomai skirtos Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

 

Projekto įgyvendinimo tikslais buvo nupirkta novatoriška katilų gamybos technologinė linija kartu su programine įranga, skirta valdyti gamybos procesą.

 

Nupirkta technologinė linija susideda iš:

 

 • hidraulinio lenkimo preso
 • lazerinio pjaustytuvo
 • programinės įrangos
 • „MB 01” ir „MB 02” tipo skardų sandėlio

 

Įmonė „KOSTRZEWA“ parengiamųjų darbų etape, susijusiame su planuojamos technologinės linijos įgyvendinimu, gavo Varmijos Mozūrų universiteto Olštyne nuomonę dėl novatoriškumo.

 

BENDRA PROJEKTO VERTĖ: 4 306 230,00 PLN

4

Projektui „Įmonės „PPH KOSTRZEWA” produktų reklamavimas rinkose“, kuris įgyvendinamas pagal regioninę veiksmų programą „Varmija ir Mozūrai 2007–2013 m.”,  finansuoti buvo papildomai skirtos Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

 

Projektas susijęs su įmonės „KOSTRZEWA” produktų reklamavimu dalyvaujant pasirinktose Lenkijos ir užsienio mugėse 2014 metais:

 

1.      „CrpofoKcno 2014” mugė Minske, Baltarusijoje (2014 m. kovo 18-21 d.)

2.      „Estbuild 2014” mugė Taline, Estijoje (2014 m. balandžio 2-5 d.)

3.      “Resta 2014” mugė Vilniuje, Lietuvoje (2014 m. balandžio 24-27 d.)

4.      „Expobioenergia 2014” mugė Ispanijoje (2014 m. spalio 22-24 d.)

5.       „Instalacje 2014” tarptautinė mugė Poznanėje (2014 m. balandžio 08-11 d.)

 

 

BENDRA PROJEKTO VERTĖ: 617 410,80 PLN

5

Projektui „Projektavimo procesų, sudarančių sąlygas ekologinio projektavimo įgyvendinimui gaminamuose biomasės katiluose, įmonėje „PPH KOSTRZEWA S.J., taikymas”. I etapas, finansuoti buvo papildomai skirtos Rytų Lenkijos veiksmų programos 2014–2020 metams, 1 prioritetinė kryptis „Versli Rytų Lenkija“, 1.4 priemonė „Konkurencijos pavyzdys“, lėšos.

 

Projekto tikslas – padidinti įmonės „PPH KOSTRZEWA S.J.“ potencialą profesionalių projektavimo įgūdžių srityje ir padidinti projektavimo veiksmų panaudojimą įmonės veikloje, siekiant 2016 metais sukurti kietojo kuro katilo novatorišką kintamos geometrijos degiklį.

 

Įgyvendinant šį projektą bus įtrauktos šios paslaugos:

 

 • konsultavimo paslaugos: projektavimo auditas
 • konsultavimo paslaugos: projektavimo strategija

 

BENDRA PROJEKTO VERTĖ: 142 680,00 PLN

6

Projektui „Projektavimo procesu diegimas įmonėje „PPH KOSTRZEWA S.J.”. II etapas, finansuoti buvo papildomai skirtos Rytų Lenkijos veiksmų programos 2014–2020 metams, 1 prioritetinė kryptis „Versli Rytų Lenkija“, 1.4 priemonė „Konkurencijos pavyzdis“, lėšos.

 

Projekto tikslas yra po 2018 metų į įmonės „PPH KOSTRZEWA S.J.” produktų sąrašą įtraukti naujus gaminius, susijusius su projektavimo strategijos įgyvendinimu.

 

Įgyvendinant šį projektą suplanuotas:

 

 • ilgalaikio turto pirkimas,
 • produktų, organizacinių ir rinkodaros inovacijų diegimas,
 • konsultavimas: „design thinking“ metodo diegimas įmonėje

7
 

Projektas, iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Varmijos-Mozūrų vaivadijos regioninę veiksmų programą, 1.5 priemonę "Modernios įmonės", 1.5.1 papunktį "MTTP rezultatų įgyvendinimas". Pavadinimu " MTTP rezultatų įgyvendinimas įmonėje PPH KOSTRZEWA S.J.".

 

Projekto tikslas - pagerinti įmonės konkurencingumą regioninėje, nacionalinėje ir tarptautinėje rinkose įgyvendinant mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatus įmonės veikloje.

Tai leis į bendrovės veiklą įdiegti du naujus produktus:

 • kintamos geometrijos degiklius, skirtus granulių kurui deginti ir mažinti išmetamų teršalų kiekį;
 • žymiai patobulintus katilus su atitinkamais degikliais (17 kW, 26 kW ir 36 kW degiklių serijos, 16 kW, 24 kW ir 32 kW katilų serijos).


 

Projekto materialinė aprėptis apima:

 • gamybinės salės statyba,
 • ilgalaikio turto, t. y:

- plastiko apdirbimo, lakštinio metalo lenkimo centras,                                                                                                                                        - automatinis miltelinio dažymo cechas, skirtas įvairioms metalinėms detalėms dažyti milteliniu būdu, naudojant įkaitusių detalių šilumos atgavimo sistemą.


 

BENDRA PROJEKTO VERTĖ: 8 941 221,03 MLN.

(įskaitant 3 354 000,00 PLN ROP WIM finansavimą)

8
 

Projektas bendrai finansuojamas iš 2014-2020 m. Rytų Lenkijos veiksmų programos, prioritetinės krypties "Versli Rytų Lenkija", veiklos "Subsidijos apyvartiniam kapitalui", projekto pavadinimas "Subsidijos apyvartiniam kapitalui įmonei PPH KOSTRZEWA sp.k."

Projekto tikslas - patenkinti neatidėliotinus verslininko likvidumo poreikius ir įveikti finansinius sunkumus, kilusius dėl COVID-19

 

Projektu planuojama:

 • išlaikyti verslą 3 mėnesius

 

IŠ VISO PROJEKTO VERTĖ: 366 626,37 PLN ES finansavimas 100 %.

 

9
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOSTRZEWA spółka komandytowa bendradarbiaudama su Gižycko valsčiumi nuo 2024 m. kovo 15 d. įgyvendina projektą: "Verslininkas studentams - studentai verslininkams" Nr. FEWM.06.04-IZ.00-0029/23, kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjunga iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2021-2027 m. Europos fondus Varmijos ir Mozūrijos regionui (FEWiM), 6 prioritetas: Švietimas ir kompetencijos ESF+ , 6.4 priemonė: Profesinis mokymas. Kvietimo Nr. FEWM.06.04-IZ.00-001/23.

 

Projekto tikslas - 126 mokinių ir 40 mokytojų įgyti bendrųjų kompetencijų, profesinių įgūdžių ir naujų profesinių kvalifikacijų, įgyvendinant mokinių praktikas, kursus, kompetencijų tobulinimo veiklas ir mokytojų mokymus.

 

Projekto trukmė: nuo 2024 m. kovo 15 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.

 

Projektas skirtas 126 mokiniams ir 40 mokytojų iš Gižycko aplinkosaugos vadybos ir agroverslo bei elektronikos ir informacinių technologijų mokyklų grupės.

 

Projektą sudarys šios užduotys:

 

1. 68 mokinių, besimokančių šių profesijų: mechatronikos techniko, ekonomikos techniko, statybos apdailos techniko, reklamos techniko, mechatronikos techniko, atsinaujinančios energijos įrenginių ir sistemų techniko, stažuočių organizavimas ()
2. MAG ir TIG suvirinimo kursų organizavimas 58 partnerių mokyklų mokiniams.
3. Projekte dalyvaujančių Gižycko elektronikos ir informacinių technologijų mokyklų komplekso ir aplinkosaugos vadybos ir žemės ūkio verslo mokyklų komplekso mokinių pagrindinių kompetencijų tobulinimas (126 mokiniai).
4. Organizuoti 40 Gižycko elektrotechnikos ir IT mokyklų komplekso ir Aplinkosaugos vadybos ir agroverslo mokyklų komplekso mokytojų mokymo kursai įtraukiojo ugdymo srityje, kuriuos vedė mokymo mokykla.
5. 1 val. individualių konsultacijų 126 mokiniams, gavusiems paramą pagal projektą (mokiniams ir praktikantams), su profesijos konsultantu organizavimas. Mokinio asmeninio ugdymo plano sudarymas.
6. Šeštadieninės išvykos 126 projekto remiamiems mokiniams (praktikantams ir stažuotojams) į Varmijos ir Mozūrų universitetą Olštyne organizavimas.
7. Dviejų kultūrinių renginių, kuriuose dalyvavo 126 mokiniai (praktikantai ir stažuotojai), organizavimas įmonės "Kostrzewa" darbuotojams.

 

Projekto vertė (visos projekto išlaidos) 843 872,50 PLN

Europos fondų parama 759 030,00 PLN

 

FU+RP+Olsztyn+UE_pl