Servisas      +370 607 74112      serwis.kostrzewa.com.pl      Pirmadieniais – penktadieniais nuo 9:00 iki 17:00
Įmonės blog`as

Revoliuciniai pastatų šildymo pokyčiai: ES rengia draudimą naudoti dujas ir anglis

2023 m. gruodžio 7 d. Europos Parlamentas ir ES Taryba pasiekė susitarimą dėl Pastatų direktyvos peržiūros, kuria siekiama mažinti išmetamųjų teršalų kiekį pastatų sektoriuje. Naujasis teisės aktas, kuriame numatomi revoliuciniai pokyčiai, laukia oficialaus priėmimo, kai bus pasiektas susitarimas.

13.12.2023

Draudimas naujuose pastatuose įrengti dujų įrenginius ir anglimis kūrenamus katilus

Pagal naujus teisės aktus nuo 2028 m. nauji pastatai ES turės būti nulinės anglies dioksido emisijos. Draudimas nuo 2028 m. įrengti iškastinį kurą naudojančias virykles taikomas viešiesiems pastatams, o nuo 2030 m. - privatiems pastatams, pavyzdžiui, individualiems namams. Tai taip pat taikoma daugiabučių namų statytojams.


Esamų pastatų modernizavimas etapais

Siekdama iki 2040 m. panaikinti pastatų išmetamų teršalų kiekį, ES planuoja palaipsniui modernizuoti esamus statinius. Galutinis taisyklių pavidalas priklausys nuo atskirų valstybių narių, kurios jas pritaikys prie savo sąlygų ir įstatymų.


Iškastinio kuro katilų laipsniškas atsisakymas

Direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės parengtų konkrečias priemones, skirtas laipsniškai atsisakyti iškastinio kuro šildymui ir vėsinimui, siekiant iki 2040 m. visiškai atsisakyti katilų, rašoma Europos Komisijos pranešime spaudai.


Subsidijų iškastinio kuro katilams nutraukimas

Nuo 2025 m. bus uždrausta finansiškai remti iškastinio kuro katilų, kaip vienintelio šilumos šaltinio, įrengimą naujuose ir esamuose pastatuose. Vyriausybės ir vietos valdžios institucijų programomis nebebus subsidijuojamas iškastinio kuro katilų keitimas dujiniu šildymu kaip vienintele šildymo sistema.

 

ES pastatų šildymo reglamentuose numatoma aplinkosauginė revoliucija - palaipsniui atsisakoma šildymo dujomis ir anglimis. Naujojoje direktyvoje nustatyti griežti standartai naujiems ir esamiems pastatams, kurie yra iššūkis pastatų savininkams ir naudotojams, tačiau taip pat prisideda prie kovos su pastatų sektoriaus išmetamu CO2 kiekiu.